İlk adım olarak sunucu üzerindeki update’leri çekerek sonrasında mysql-server’ı kuruyoruz. Bu işlem esnasında root paralası girmemiz isteyecek.

 

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install mysql-server

 

MySQL server kurulumunu yaptıktan sonra aşağıdaki komut yardımı ile MySQL’i yapılandırıyoruz. Komutu çalıştırdıktan sonra “Y” basarak devam ediyoruz. Bizi yönlendirecek adımları düzenleyerek devam ediyoruz.

 

$ sudo mysql_secure_installation

 

Test etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

$ sudo systemctl status mysql.service

Aşağıdaki çıktıyı verecek.

 

 

Kurmuş olduğumuz MySQL sunucusuna giriş yapmak için;

 

$ mysql -u root -p

 

MySQL servisinin bind etmiş olduğu adresi default’a çekmek için aşağıdaki işlemi yapabilirsiniz. Tabiki öncesinde hangi adres üzerinden bind ettiğini görmemiz gerekiyor.

 

root@mysqldb:~# netstat -an | grep 3306

tcp6       0      0 127.0.0.1:3306   :::*  LISTEN

 

Değiştirmek için aşağıdaki komut ile mysqld.cnf dosyasını açıp, bind komutunun başına # ekliyoruz. Böylece default’a çekmiş oluyoruz. Buraya statik bir adresde girebilirsiniz.

vi etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

#bind-address = 127.0.0.1

 

Srvisi başlatmak ve durdurmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

$ sudo service mysql start

$ sudo service mysql stop

 

Kolay Gelsin.

 

 

Öncelikle aşağıdaki komut yardımı ile MySQL’e bağlanıyoruz. (komut çalıştırdıktan sonra bizde şifre isteyecek.)

 

Run a command like below to access from all machines. (Source any tüm makinalardan erişilmesi için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.)

 

 

Run a command like below to give access from specific IP. (Sadece belli bir IP adresinden erişilmesi için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.)

 

 

 

 

Final command (Son olarak MySQL servisini yeniden başlatıyoruz. Kaynak bilgisayar üzerinden ‘telnet 1.2.3.4 3306’ komutu ile yaptığınız değişikliği test edebilirsiniz.)

 

 

Kolay Gelsin.