hotplug

Hot adding memory in Linux

Hotplug enable olan bir Linux VM’de memory artırımını yaptıktan sonra bu artırım işleminin VM içinde aktif olması için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterlidir.

Aşağıdaki komut ile state durumu offline olan kısımları buluyoruz.

Offline olan memory bölümlerini aşağıdaki komut ile online duruma getiriyoruz.

Kontrolü için free -m