16.04

How To Install MySQL on Ubuntu 16.04

 

İlk adım olarak sunucu üzerindeki update’leri çekerek sonrasında mysql-server’ı kuruyoruz. Bu işlem esnasında root paralası girmemiz isteyecek.

 

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install mysql-server

 

MySQL server kurulumunu yaptıktan sonra aşağıdaki komut yardımı ile MySQL’i yapılandırıyoruz. Komutu çalıştırdıktan sonra “Y” basarak devam ediyoruz. Bizi yönlendirecek adımları düzenleyerek devam ediyoruz.

 

$ sudo mysql_secure_installation

 

Test etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

$ sudo systemctl status mysql.service

Aşağıdaki çıktıyı verecek.

 

 

Kurmuş olduğumuz MySQL sunucusuna giriş yapmak için;

 

$ mysql -u root -p

 

MySQL servisinin bind etmiş olduğu adresi default’a çekmek için aşağıdaki işlemi yapabilirsiniz. Tabiki öncesinde hangi adres üzerinden bind ettiğini görmemiz gerekiyor.

 

root@mysqldb:~# netstat -an | grep 3306

tcp6       0      0 127.0.0.1:3306   :::*  LISTEN

 

Değiştirmek için aşağıdaki komut ile mysqld.cnf dosyasını açıp, bind komutunun başına # ekliyoruz. Böylece default’a çekmiş oluyoruz. Buraya statik bir adresde girebilirsiniz.

vi etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

#bind-address = 127.0.0.1

 

Srvisi başlatmak ve durdurmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

$ sudo service mysql start

$ sudo service mysql stop

 

Kolay Gelsin.