How to Disk Extend in Linux

By | December 13, 2019

Merhaba Arkadaşlar,

Linux makinelerde mevcut diskin boyunutu genişlettikten sonra eklenilen yeni disk alanının kullanılabilmesi için bildiğiniz gibi bu ham halin mount edilmesi gerekir. Aşağıdaki script yardımı ile birlikte bu işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Her zaman öncesinde sunucunun yedeğinii almanızda fayda var.

 

Not : VM diskler LVM olarak kurulmuş olmalı.

Script

Disk alanı genişletildikten sonra sunucu CLI üzerinde aşağıdaki komutları yazıyoruz.

distro=$(cat /etc/issue | head -n 2 | tr -d “\n” | tr “[:upper:]” “[:lower:]”)

device=$(fdisk -l | grep -w 8e | head -n 1 | cut -c-8)

partcount=$(fdisk -l | grep $device | sed 1d | grep -c $device)

newpartnum=$(($partcount+1))

startsector=$(fdisk -l | grep -w 8e | tail -1 | tr ” ” “\n” | sed “/^$/d” | head -n 3 | tail -1)

newstartsector=$(($startsector+1))

endsector=$(fdisk -l | grep sectors | head -n 1 | tr ” ” “\n” | tail -2 | head -n 1)

newendsector=$(($endsector-1))

fdisk $device <<EOF

n

p

$newpartnum

$newstartsector

$newendsector

t

$newpartnum

8e

w

EOF

partprobe

komutları girdikten sonra sunucuyu reboot ediyoruz.

reboot

 

<Sunucuyu reboot ettikten sonra ikinci adım olarak aşağıdaki komutları giriyoruz.>

 

device=$(fdisk -l | grep -w 8e | head -n 1 | cut -c-8)

partnumber=$(fdisk -l | grep $device | sed 1d | grep -c $device)

pvcreate $device$partnumber

volgroupname=$(vgdisplay | grep -w “VG Name” | cut -b10- | tr -d ” “)

vgextend $volgroupname $device$partnumber

volgroupchars=$(echo $volgroupname | wc –chars)

totalchars=$(($volgroupchars+13))

lvmname=$(df -h | grep -w $volgroupname | head -n 1 | cut -b$totalchars-)

set $lvmname

lvmname=$1

lvextend -l +100%FREE /dev/$volgroupname/$lvmname

resize2fs /dev/$volgroupname/$lvmname

Kontrolü için;

df -h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *