Category: MySQL

MySQL Drop User Syntax

Continue Reading MySQL Drop User Syntax

How To Install MySQL on Ubuntu 16.04

  İlk adım olarak sunucu üzerindeki update’leri çekerek sonrasında mysql-server’ı kuruyoruz. Bu işlem esnasında root paralası girmemiz isteyecek.   $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install mysql-server   MySQL server kurulumunu yaptıktan sonra aşağıdaki komut yardımı ile MySQL’i yapılandırıyoruz….

Continue Reading How To Install MySQL on Ubuntu 16.04

Enable Remote Access (Grant) MySQL

  Öncelikle aşağıdaki komut yardımı ile MySQL’e bağlanıyoruz. (komut çalıştırdıktan sonra bizde şifre isteyecek.)

  Run a command like below to access from all machines. (Source any tüm makinalardan erişilmesi için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.)  

  Run a command…

Continue Reading Enable Remote Access (Grant) MySQL